Enzýmy a doplňky pro zdraví

Serrapeptáza, Vitamín D3 kapky,...

Osteroporóza


Je ochorenie, keď vápnik uniká z kostí, tieto sa stávajú krehké a ľahko sa môžu zlomiť. Môže sa tomu zabrániť a dá sa liečiť – ale ak sa nič nerobí, osteoporóza pokračuje bezbolestne, pokiaľ sa kosť nezlomí. Typické sú zlomeniny bedrovej kosti, stavcov a zápästia. 

Tieto prvé 2 vyžadujú hospitalizáciu a často veľké chirurgické výkony. Môžu zhoršiť schopnosti chodiť bez pomoci, môže sa predražiť hospitalizácia až po neschopnosť chôdze, prípadne smrť. 

Zlomeniny chrbtice majú vážne následky, ako sú strata výšky, silné bolesti, deformácie. 

Čo spôsobuje osteoporózu? 

Je veľa štúdií, ktoré poukazujú na to, že príčina je v strave, ktorá obsahuje príliš veľa kyselinotvorných látok a tvorí chronický zápal. Najlepší ukazovateľ z krvi na predpoveď osteoporózy je aminokyselina homocysteín. Je to tiež ukazovateľ pre chronický zápal. Zmenou diéty a pridaním výživných látok možno zvrátiť príčinu a vážny rozvoj osteoporózy.

Ako môže pomôcť serrapeptáza? 

Pomáha úžasne. Znižuje chronický zápal. Odstránením problematického tkaniva umožňuje telu, aby náš vlastný opravný systém nahradil choré časti zdravými. 

zdroj: webnoviny.sk