Enzýmy a doplňky pro zdraví

Serrapeptáza, Vitamín D3 kapky,...

Upozornenie

Upozornenie podľa nariadenia komisie EÚ: 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006 a nariadení komisie č. 432/2012 nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. 

Všetky informácie o produktoch uvedených na tejto stránke sú len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú zákazníkov k tvrdeniam, že majú tieto produkty liečivé účinky. 

Európska komisia považuje potraviny a potravinové zložky, ktoré sa podľa dostupných informácií nepoužívali v podstatnej miere na ľudskú konzumáciu pred dátumom 15.máj 1997 v niektorom z členských štátov Európskej únie za nové potraviny.
Ďalšie informácie o nariadeniach Eu:

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/?event=home&seqfce=694&ascii=S